Komunita

GNU, FSF, GPL, softvérové patenty, Linuxové akcie...